Starptautiskais izstāžu centrs

Kopš 2020. gada 10. jūnija Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā ir atjaunota izstāžu norise un, ievērojot Ministru Kabineta (MK) 09.06.2020. noteikumu Nr. 360 nosacījumus, izstādēs tiks nodrošināts:
• vienlaikus izstāžu zālē atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra. Izstāžu centra Ķīpsalā platība ir 18000 m²;
apmeklētājiem jālieto sejas maska vai vairogs
• vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 3 m2 publiski pieejamās telpu platības;
• atsevišķas (nodalītas) apmeklētāju ieejas un izejas plūsmas;
• ejas starp izstāžu stendu rindām vismaz 3 m platumā;
publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties norises vietā;
• izstādes norises vietā rīkotie semināri vai konferences notiktu pilnībā norobežotās telpās, uzraugot maksimāli pieļaujamo dalībnieku skaitu.

MK noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi un pretepidēmijas pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai” iekļautās normas regulē reģionālo, nacionālo vai starptautiskas nozīmes izstāžu organizēšanu, kuru mērķis ir veicināt kultūru, uzņēmējdarbības attīstību, tirdzniecību, dzīvesstilu un inovācijas.

Vairāk par drošības pasākumiem BT 1 rīkotajās izstādes uzzini arī šeit: drošība izstādēs

Pasākumi

OktobrisNovembris
Privātuma politika

Copyright © 2016 · All Rights Reserved · rigaexpo.lv